Piątek, 18 czerwca 2021 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Folder pt. "ZAMKI NA HISTORYCZNYM SZLAKU HANDLOWYM POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"

Folder pt. "ZAMKI NA HISTORYCZNYM SZLAKU HANDLOWYM POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"2012-03-21
Tytuł: Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego, tekst: Barbara Chudzińska, wyd. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,  Muszyna 2010, nakład: 3.000 egzemplarzy

Wydawnictwo jest owocem transgranicznego projektu pt. Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność.  W folderze znajdą Państwo informacje dotyczące historii, architektury, stanu zachowania i badań  zamków w Muszynie, Rytrze, Pławcu i Kamenicy.  Publikacja ta może również posłużyć jako przewodnik, tym, którzy zechcą ww.  warownie obejrzeć wędrując nowo wytyczonym szlakiem z Muszyny do Rytra, Pławca, czy Kamenicy. Jak informują autorzy: szlak ten ma oryginalną formę. W podróż będzie można wyruszyć z dowolnego obiektu i poruszać się wybraną przez siebie trasą, np. wzdłuż  jednej z odnóg średniowiecznego szlaku handlowego prowadzącego z Polski na Węgry, którą biskupi krakowscy, a zarazem właściciele  Muszyny, sprowadzali węgierskie wina do swoich piwnic.  Wydawnictwo przygotowano w języku polskim, słowackim i angielskim.