Czwartek, 22 lutego 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Materiały pokonferencyjne pt."BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM NA POGRANICZU..."

Materiały pokonferencyjne pt."BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM NA POGRANICZU..."2012-03-20
Tytuł: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim. Materiały pokonferencyjne, wyd. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, nakład: 1.000 egzemplarzy

Publikacja stanowi zbiór materiałów pokonferencyjnych między innymi na temat:

1.    Współdziałania samorządu i Policji  w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2.    Współpracy Policji polskiej i słowackiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3.    Widoczności nieoświetlonych przeszkód w światłach mijania samochodów.
4.    Wybranych elementów poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.
5.    Działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki oświatowe w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach gminy Uście Gorlickie.
6.    Świadomości człowieka – jako najważniejszej w systemie komunikacji.

Publikacja została wydana w ramach mikroprojektu pt. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim realizowanego przez Komendę Powiatową Policji  w Gorlicach.