Czwartek, 25 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Materiały szkoleniowe wydane w ramach projektu pt."WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE..."

Materiały szkoleniowe wydane w ramach projektu pt."WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE..."2012-03-20
Tytuł: Materiały dla uczestników szkolenia zakresu działań przeciwpowodziowych, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, przejmowania dowodzenia interwencyjnego oraz międzynarodowego współdziałania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyd. Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie, nakład: 50 egzemplarzy

Publikacja wydana w ramach mikroprojektu Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna przez Ochotniczą Straż Pożarną w Muszynie stanowi zbiór materiałów szkoleniowych z zakresu działań przeciwpowodziowych, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, przejmowania dowodzenia interwencyjnego oraz międzynarodowego współdziałania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zagadnienia te były omawiane podczas 4 cyklów szkoleń, które odbyły się w ramach ww. mikroprojektu.