Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Publikacja pt. "112 ŁĄCZY NAS"

Publikacja pt. "112 ŁĄCZY NAS"2012-03-21
Tytuł: 112 łączy nas, wyd. Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu”  Piwniczna-Zdrój, nakład: 2.000 egzemplarzy

Publikacja pt. „112 łączy nas” zawiera podstawowe informacje nt. projektu
pt. 112 łączy nas, który był realizowany przez Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu”  Piwniczna-Zdrój (opisuje cele projektu, grupy docelowe oraz działania realizowane w ramach niniejszego projektu). Ponadto wydawnictwo promuje  gminy polskie (Łabowa, Muszyna, Rytro, Piwniczna –Zdrój) i słowackie (będące członkami Stowarzyszenia Gmin Górnej Torysy) oraz prezentuje zasady udzielania pierwszej pomocy po stronie polskiej i słowackiej.