Środa, 19 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Strona internetowa www.ttt.nowytarg.pl

Strona internetowa www.ttt.nowytarg.pl2012-03-15
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Partner słowacki: Podtatranské Osvetové Stredisko z siedzibą w Popradzie
Tytuł mikroprojektu: TTT - Transgraniczny Trakt Tradycji

Na stronie www.ttt.nowytarg.pl znajduje się m.in. mapa Transgranicznego Szlaku Tradycji prezentująca kilkadziesiąt miejsc na Podtatrzu, gdzie tradycyjne umiejętności rękodzielnicze (m.in. bednarstwo, tkactwo, garncarstwo) są nadal kultywowane.  Informacje zamieszczone na portalu www.ttt.nowytarg.pl nie tylko pozwalają na zapoznanie się z notami biograficznymi i twórczością kilkudziesięciu polskich i słowackich rzemieślników bez wychodzenia z domu, ale także zachęcają do bezpośredniego dotarcia do osób wywodzących się bezpośrednio z danej dziedziny działalności rzemieślniczej. Portal przygotowano  w języku polskim i słowackim.