Wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Szkolenia dla wnioskodawców w ramach drugiego naboru mikroprojektów

2010-08-27

W związku z trwającym od 16 sierpnia 2010 r. do 15 października 2010 r. drugim naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013,  Euroregion „Tatry” w Nowym Targu organizuje w dniach 8 i 9 września 2010 r. jednodniowe szkolenia dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków.
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu:
- w dniu  8 września 2010 r. wnioskodawców z powiatów: gorlickiego, myślenickiego,  limanowskiego oraz nowosądeckiego,
- w dniu 9 września 2010 r. wnioskodawców z powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz miasta na prawach powiatu -Nowego Sącza.

Pisemne zgłoszenia udziału w szkoleniu przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu karty uczestnictwa, w terminach wyznaczonych dla poszczególnych szkoleń wskazanych w karcie faksem na numer (18) 266-99-81 lub pocztą elektroniczną na adres: euroregion.tatry@pro.onet.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. W przypadku większego  zainteresowania  szkoleniami, biuro Związku Euroregion „Tatry” zorganizuje kolejne szkolenia, o których poinformujemy w terminie późniejszym.  
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący zaktualizowanym pakietem dokumentów dla wnioskodawców mikroprojektów, który obowiązuje w drugim naborze. Dokumenty te dostępne są  na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.pwt-2007-2013.euroregion-tatry.eu/ogloszenie_drugiego_naboru_mikroprojektow_w_ramach_pwt_plsk_20072013,20,n.html  
 
Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z  budżetu państwa   w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita   Polska-Republika Słowacka 2007-2013