Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Szkolenia dla wnioskodawców w ramach trzeciego naboru mikroprojektów

Szkolenia dla wnioskodawców w ramach trzeciego naboru mikroprojektów2012-06-08
 W związku z trwającym od 1 czerwca 2012 r. trzecim naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,  Euroregion „Tatry”  organizuje w Nowym Targu w dniach 19 i 21 czerwca 2012 r.  bezpłatne jednodniowe szkolenia dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków.


Szkolenia skierowane są do potencjalnych mikrobeneficjentów z części obszaru wsparcia Programu zarządzanej przez Euroregion "Tatry":
- dla wnioskodawców z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego (z wyłączeniem gminy Pcim) i tatrzańskiego w dniu  19 czerwca 2012 r.,
- dla wnioskodawców z powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego i miasta na prawach powiatu -Nowego Sącza w dniu 21 czerwca 2012 r.

Pisemne zgłoszenia udziału w szkoleniu przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu karty uczestnictwa, w terminach wyznaczonych dla poszczególnych szkoleń wskazanych w karcie faksem na numer (18) 266-99-81 lub pocztą elektroniczną na adres: pwt@euroregion-tatry.eu Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
W przypadku większego  zainteresowania  szkoleniami, biuro Związku Euroregion „Tatry” zorganizuje kolejne szkolenia, o których poinformujemy w terminie późniejszym. 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący zaktualizowanym pakietem dokumentów dla wnioskodawców mikroprojektów, który obowiązuje w trzecim naborze. Dokumenty te dostępne są  tutaj.
 
Szkolenia są współfinansowane  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z  budżetu państwa   w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita   Polska-Republika Słowacka 2007-2013.