Wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Szkolenia dla wnioskodawów w ramach III naboru mikroprojektów

Szkolenia dla wnioskodawów w ramach III naboru mikroprojektów2012-06-22
W dniach 19 i 21 czerwca 2012 roku biuro Związku Euroregion "Tatry" zorganizowało szkolenie dla wnioskodawców trzeciego naboru mikroprojektów w ramach III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W trakcie spotkań z potencjalnymi beneficjentami pracownicy Euroregionu "Tatry" omówili specyfikę mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013 oraz przedstawili zasady prawidłowego: wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu i planowania budżetu mikroprojektu.

W obu szkoleniach uczestniczyło łącznie ok. 100 osób. Poniżej zamieszczamy prezentację ze szkolenia oraz dokumentację fotograficzną. Fotografie pochodzą z archiwum Euroregionu "Tatry".