Wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Szkolenie dla beneficjentów trzeciego naboru

2013-06-17


Związek Euroregion „Tatry” zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące rozliczania projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Szkolenie odbędzie się w dniu 24.06.2013 r. w Nowym Targu. Szkolenie adresowane jest do Beneficjentów, których mikroprojekty zostały zatwierdzone do realizacji przez Podkomitet Monitorujący w dniu 17.04.2013 r.

Program szkolenia oraz kartę uczestnictwa znajdą Państwo w plikach zamieszczonych poniżej.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.