Wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Szkolenie dla wnioskodawców w ramach III naboru mikroprojektów organizowane w dniu 23.01.2013

2013-01-07W związku z trwającym trzecim naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,  Euroregion „Tatry”  organizuje w Nowym Targu w dniu 23 stycznia 2013 r.  bezpłatne jednodniowe szkolenie dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych mikrobeneficjentów z obszaru wsparcia Programu zarządzanego przez Euroregion "Tatry", czyli z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego (z wyłączeniem gminy Pcim), nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego  i miasta na prawach powiatu -Nowego Sącza.

Pisemne zgłoszenia udziału w szkoleniu przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu karty uczestnictwa, w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r. do godz. 16.00 faksem na numer (18) 266-99-81 lub pocztą elektroniczną na adres: pwt@euroregion-tatry.eu Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym pakietem dokumentów dla wnioskodawców mikroprojektów, który obowiązuje w trzecim naborze. Dokumenty te dostępne są  tutaj.
 
Szkolenie jest współfinansowane  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z  budżetu państwa  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.