Wtorek, 16 sierpnia 2022 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Szkolenie dla wnioskodawów w ramach III naboru mikroprojektów zorganizowane w dniu 10.07.2012 r.

Szkolenie dla wnioskodawów w ramach III naboru mikroprojektów zorganizowane w dniu 10.07.2012 r.2012-07-11
W dniu 10 lipca 2012 r.  w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się kolejne szkolenie dla wnioskodawców trzeciego naboru mikroprojektów w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Spotkanie, prowadzone przez pracowników Związku Euroregion "Tatry", służyło przybliżeniu potencjalnym wnioskodawcom zagadnień związanych ze specyfiką mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013 oraz z prawidłowym wypełnianiem wniosku o dofinansowanie mikroprojektu i planowaniem budżetu mikroprojektu.  W szkoleniu, które adresowane było do przedstawicieli instytucji działających na rzecz grup marginalizowanych społecznie uczestniczyło ponad 30 osób.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia. Fotografie pochodzą z archiwum Euroregionu "Tatry".