Niedziela, 22 września 2019 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ulotka wydana w ramach projektu pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM..."

Ulotka wydana w ramach projektu pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM..."2012-03-20
Tytuł: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim, wyd. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, nakład: 5.000 egzemplarzy

Ulotka Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim przedstawia cel ogólny i cele szczegółowe projektu pt.  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim  oraz  zagrożenia w ruchu drogowym. Ulotka została wydana  przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach w polsko-słowackiej wersji językowej.