Środa, 19 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Kurs rozliczeniowy

W przypadku polskich Beneficjentów przy przeliczeniu wydatków z PLN na Euro należy stosować kurs przeliczeniowy obowiązujący w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego, który jest publikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej

(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en)