Środa, 19 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Publikacje wydane w ramach mikroprojektów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami (w formie albumów, książek, materiałów pokonferencyjnych, folderów, ulotek, map, filmów, płyt z muzyką itp.) wydanymi w ramach mikroprojektów dofinansowanych w  pierwszym naborze III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zakładkę przygotowano na podstawie informacji zawartych w wydawnictwach prezentowanych poniżej. Bezpłatne publikacje dostępne są w siedzibach Beneficjentów.

Album pt. "TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE"Album pt. "TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE"
2012-03-21
Album pt. „Transgraniczny dialog kulturowy w obiektywie” jest jednym z efektów mikroprojektów pt. "Transgraniczny Dialog Kulturowy". Beneficjentem mikroprojektu była Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej.
Folder pt. "TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE"Folder pt. "TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE"
2012-03-21
Prezentowany folder wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej stanowi pokłosie konkursu fotograficznego zrealizowanego w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczny Dialog Kulturowy".
Wydawnictwo pt. "KTO MA CZAS"Wydawnictwo pt. "KTO MA CZAS"
2012-03-21
W ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczny Dialog Kulturowy" realizowanego przez Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej powstało wydawnictwo pt. "Kto ma czas" .
Folder pt. "SPYTKOWICE.BLATNICA"Folder pt. "SPYTKOWICE.BLATNICA"
2012-03-21
W dwujęzycznym folderze wydanym w ramach mikroprojektu pt. "Pierwsze kroki na drodze do wzajemnej współpracy gminy Spytkowice i wsi Blatnica" Gmina Spytkowice prezentuje podstawowe informacje na temat miejscowości partnerskich: Gminy Spytkowice i Obec Blatnica.
Publikacja pt. „LIMANOWA-DOLNY KUBIN. 40 LAT RAZEM”Publikacja pt. „LIMANOWA-DOLNY KUBIN. 40 LAT RAZEM”
2012-03-21
Publikacja pt. "Limanowa-Dolny Kubin. 40 lat razem" to jeden z produktów mikroprojektu pt. "40 lat razem" na realizację którego dofinansowanie otrzymał Limanowski Dom Kultury.
Katalog pt. "SZTUKA NIE ZNA GRANIC"Katalog pt. "SZTUKA NIE ZNA GRANIC"
2012-03-21
Katalog pt. "Sztuka nie zna granic" towarzyszył wystawie zrealizowanej w ramach mikroprojektu pt. "40 lat razem". Beneficjentem projektu był Limanowski Dom Kultury.
Płyta pt. "40 LAT RAZEM"Płyta pt. "40 LAT RAZEM"
2012-03-21
W ramach realizacji mikroprojektu pt.: „40 lat razem” Limanowski Dom Kultury wydał płytę „Kubińskie bity-Limanowskie hity, 40 lat razem”.
Publikacja  i DVD pt. "TRANSGRANICZNY TRAKT TRADYCJI"Publikacja i DVD pt. "TRANSGRANICZNY TRAKT TRADYCJI"
2012-03-21
Prezentowany przewodnik i DVD to produkty mikroprojektu pt. "Transgraniczny Trakt Tradycji" wdrażanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
Pocztówki wydane w ramach projektu pt. "TRANSGRANICZNY TRAKT TRADYCJI"Pocztówki wydane w ramach projektu pt. "TRANSGRANICZNY TRAKT TRADYCJI"
2012-03-21
Pocztówki powstały w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczny Trakt Tradycji". Beneficjentem projektu był Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
Śpiewnik i płyta pt. "WSPÓLNE KOLĘDY POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA"Śpiewnik i płyta pt. "WSPÓLNE KOLĘDY POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA"
2012-03-21
Prezentowany śpiewnik i płyta zostały wydane w trakcie realizacji mikroprojektu pt. "Wspólne kolędy polsko-słowackiego pogranicza". Mikroprojekt wdrażany był przez Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie”.
Broszura promująca projekt pt. "AKTYWNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM"Broszura promująca projekt pt. "AKTYWNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM"
2012-03-21
Broszura promuje mikroprojekt pt. "Aktywność przede wszystkim", którego realizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu.
Mapa pt. "ROWEREM PO SPISZU"Mapa pt. "ROWEREM PO SPISZU"
2012-03-21
Prezentowana mapa została opracowana przez Fundację Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego w ramach projektu pt. "Rowerem po Spiszu (etap I)".
Folder pt. "WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI Z POLSKI I ZE SŁOWACJI..."Folder pt. "WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI Z POLSKI I ZE SŁOWACJI..."
2012-03-21
Polsko-słowacko-angielski album został wydany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum w Muszynie w ramach mikroprojektu pt. "Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych".
Album pt. "WIDZIANE Z MUSZYŃSKIEGO ZAMKU..."Album pt. "WIDZIANE Z MUSZYŃSKIEGO ZAMKU..."
2012-03-21
Album pt. "Widziane z muszyńskiego zamku..." będący jednym z produktów mikroprojektu pt. "Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność" stanowi zaproszenie do spaceru po kolejnych warowniach. Mikroprojekt wdrażany był przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna.
Folder pt. "ZAMKI NA HISTORYCZNYM SZLAKU HANDLOWYM POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"Folder pt. "ZAMKI NA HISTORYCZNYM SZLAKU HANDLOWYM POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"
2012-03-21
Folder pt. "Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego" to kolejny produkt mikroprojektu pt. "Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność" zrealizowanego przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna.
Publikacja pt. "112 ŁĄCZY NAS"Publikacja pt. "112 ŁĄCZY NAS"
2012-03-21
Publikacja została wydana w ramach mikroprojektu pt. "112 łączy nas", który wdrażany był przez Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu” Piwniczna-Zdrój.
Folder pt. "EUROLIGA-EDYCJA POLSKA..."Folder pt. "EUROLIGA-EDYCJA POLSKA..."
2012-03-21
Gmina Raba Wyżna wydała folder promujący projekt pt. "EUROLIGA – Edycja Polska, Polsko – Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej".
Publikacje wydane w ramach projektu pt. "OCENA ZMIAN W ŚRODOWISKU PIENIN..."Publikacje wydane w ramach projektu pt. "OCENA ZMIAN W ŚRODOWISKU PIENIN..."
2012-03-21
W ramach mikroprojektu pt. "Ocena zmian w środowisku Pienin spowodowanych budową i eksploatacją Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne" wdrażanego przez Pieniński Park Narodowy wydano: publikację pt. "Pieniny.Zapora.Zmiany", przewodnik pt. "Badania naukowe w Pieninach 2010" oraz broszurę pt. "Pieniny – zapora – zmiany, czyli o tym jak zapora czorsztyńska zmieniła środowisko, florę, faunę i krajobraz Pienin".
Przewodnik pt. "TATRZAŃSKIE SZLAKI TRANSGRANICZNE"Przewodnik pt. "TATRZAŃSKIE SZLAKI TRANSGRANICZNE"
2012-03-21
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Tatrzańskiego” w ramach mikroprojektu pt. "Utworzenie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych" opracował przewodnik pt. "Tatrzańskie szlaki transgraniczne".
"MŁODZIEŻOWY SŁOWNIK TURYSTYCZNY""MŁODZIEŻOWY SŁOWNIK TURYSTYCZNY"
2012-03-21
"Młodzieżowy Słownik Turystyczny", to publikacja, która jest owocem mikroprojektu pt. "Młodzi na szlakach pogranicza polsko-słowackiego" zrealizowanego przez Zespół Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie.
Album pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"Album pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"
2012-03-21
Prezentowany album jest jednym z produktów mikroprojektu pt. "Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego", którego Beneficjentem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.
Ulotka pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"Ulotka pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"
2012-03-21
Ulotka stanowi materiał promujący projekt pt. "Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego" zrealizowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Gorce-Pieniny”.
Ulotka promująca projekt „STUDIUM PORÓWNAWCZE TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY..."Ulotka promująca projekt „STUDIUM PORÓWNAWCZE TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY..."
2012-03-21
Ulotka promuje projekt pt. "Studium porównawcze tradycyjnej architektury orawskiej na starej fotografii ze stanem obecnym" wdrażany przez Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.
Folder pt. „TAJEMNICE ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA”Folder pt. „TAJEMNICE ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA”
2012-03-21
Gmina Bukowina Tatrzańska w ramach mikroprojektu pt. "Sekrety Zbójników, czyli skarby Podhala" wydała folder promocyjny.
Ulotka wydana w ramach mikroprojektu pt. "SEKRETY ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA"Ulotka wydana w ramach mikroprojektu pt. "SEKRETY ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA"
2012-03-21
Ulotka promująca Gminę Bukowina Tatrzańska wydana w ramach mikroprojektu pt. "Sekrety Zbójników, czyli skarby Podhala".
Mapa wydana w ramach mikroprojektu pt. „TAJEMNICE ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA”Mapa wydana w ramach mikroprojektu pt. „TAJEMNICE ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA”
2012-03-21
Mapa to kolejny z produktów mikroprojektu pt. "Sekrety Zbójników, czyli skarby Podhala" wdrażanego przez Gminę Bukowina Tatrzańska.
Film pt. "TAJEMNICE ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY  PODHALA..."Film pt. "TAJEMNICE ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA..."
2012-03-21
Prezentowany film został zrealizowany w ramach mikroprojektu pt. "Tajemnice Zbójników, czyli skarby Podhala". Beneficjentem projektu była Gmina Bukowina Tatrzańska.
Publikacje wydane w ramach mikroprojektu pt. "WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY I SPORTU NA ORAWIE..."Publikacje wydane w ramach mikroprojektu pt. "WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY I SPORTU NA ORAWIE..."
2012-03-21
W ramach mikroprojektu pt. "Wspólny Rozwój Kultury i Sportu na Orawie 2010" wydano folder i ulotkę promujące współpracę między miastami partnerskimi: Gminą Jabłonka i Miastem Trstena.
Materiały pokonferencyjne pt. ZAMKI NA HISTORYCZNYM SZLAKU HANDLOWYM POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGOMateriały pokonferencyjne pt. ZAMKI NA HISTORYCZNYM SZLAKU HANDLOWYM POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO
2012-03-20
Pokłosiem konferencji pt. "Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego" zorganizowanej przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna w ramach mikroprojektu pt: "Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność" są materiały pokonferencyjne.
Folder pt." ZAGÓRZAŃSKO-ORAWSKA KONFRONTACJA  KULTUR..."Folder pt." ZAGÓRZAŃSKO-ORAWSKA KONFRONTACJA KULTUR..."
2012-03-20
Prezentowany polsko-słowacki folder powstał w celu upowszechnienia wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego i turystów wiedzy o rezultatach mikroprojektu pt. "Zagórzańsko-orawska konfrontacja kultur poprzez organizację cyklu imprez". Beneficjentem projektu było Miasto Mszana Dolna.
Publikacja pt. "UWARUNKOWANIA PRAWNE A PRAKTYKA..."Publikacja pt. "UWARUNKOWANIA PRAWNE A PRAKTYKA..."
2012-03-20
Niniejsza publikacja jest podsumowaniem projektu "Bezpieczne pogranicze polsko–słowackie – wymiana doświadczeń między służbami porządkowymi", który realizowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
Materiały pokonferencyjne pt. „STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA..."Materiały pokonferencyjne pt. „STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA..."
2012-03-20
W ramach mikroprojektu pt. "Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego" realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach wydano materiały pokonferencyjne. Beneficjentem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
Ulotka „STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA ..."Ulotka „STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA ..."
2012-03-20
Ulotka wydana w ramach mikroprojektu pt. "Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego" stanowi algorytm postępowania po stwierdzeniu kradzieży przedmiotów zabytkowych. Beneficjentem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, a realizatorem-Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach.
Materiały pokonferencyjne pt."BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM NA POGRANICZU..."Materiały pokonferencyjne pt."BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM NA POGRANICZU..."
2012-03-20
Materiały pokonferencyjne wydano w ramach projektu pt. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim", którego realizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach. Dofinansowanie na realizację projektu otrzymała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
"SŁOWNIK TERMINILOGII POLICYJNEJ-ROZMÓWKI POLSKO-SŁOWACKIE...""SŁOWNIK TERMINILOGII POLICYJNEJ-ROZMÓWKI POLSKO-SŁOWACKIE..."
2012-03-20
"Słownik terminologii policyjnej. Polsko-słowacki" wydane zostały w ramach mikroprojektu pt.: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim" wdrażanego przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach. Beneficjentem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
Ulotka wydana w ramach projektu pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM..."Ulotka wydana w ramach projektu pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM..."
2012-03-20
Pierwsza z ulotek wydanych w ramach mikroprojektu pt. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim" przedstawia cel ogólny i cele szczegółowe projektu oraz zagrożenia w ruchu drogowym. Ulotka została wydana przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach. Beneficjentem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
Ulotka wydana w ramach projektu pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM..."Ulotka wydana w ramach projektu pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM..."
2012-03-20
Kolejna z ulotek opracowanych w ramach projektu pt."Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim" ukazuje różnice w prawie o ruchu drogowym po stronie polskiej i słowackiej. Beneficjentem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, a realizatorem-Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach.
Publikacje wydane w ramach mikroprojektu pt. „SZLAKIEM MAŁEJ I DUŻEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ..."Publikacje wydane w ramach mikroprojektu pt. „SZLAKIEM MAŁEJ I DUŻEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ..."
2012-03-20
Gmina Uście Gorlickie realizując mikroprojekt pt. "Szlakiem małej i dużej architektury sakralnej gminy Uście Gorlickie-II etap" wydała dwa tomy publikacji: „Wokół Uścia Gorlickiego” oraz „W dolinie rzeki Białej”.
Publikacja pt. "RZEMIEŚLNICY LUDOWI BESKIDU NISKIEGO"Publikacja pt. "RZEMIEŚLNICY LUDOWI BESKIDU NISKIEGO"
2012-03-20
Niniejsza polsko-słowacka publikacja wydana przez Stowarzyszenie Pogranicza w ramach mikroprojektu pt. "Łączą nas wspólne tradycje" zawiera informacje o rzemiośle ludowym regionu gorlicko – preszowskiego.
Ulotki promujące projekt pt. "NA TROPIE TRADYCJI-IDENTYFIKACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO..."Ulotki promujące projekt pt. "NA TROPIE TRADYCJI-IDENTYFIKACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO..."
2012-03-20
W ramach realizacji przez gminę Raciechowice mikroprojektu pt. "Na tropie tradycji – identyfikacja dziedzictwa kulturowego czterech gmin" zostały wydane między innymi ulotki promocyjne opisujące Gminę Raciechowice oraz gminy słowackie: Hladovkę, Vitanową, Čimhovą.
Publikacja pt. "KAPLICZKI W SIEPRAWIU I W SPISKIM CZWARTKU"Publikacja pt. "KAPLICZKI W SIEPRAWIU I W SPISKIM CZWARTKU"
2012-03-20
"Kapliczki w Sieprawiu i w Spiskim Czwartku" to informator turystyczny dotyczący zasobów dziedzictwa kulturowego obu gmin. Publikacja została wydana przez Gminę Siepraw w ramach projektu pt. "Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożne figury pogranicza polsko – słowackiego".
Folder pt. "PONAD GRANICAMI GMINA PORONIN MIKROREGION BARANEC"Folder pt. "PONAD GRANICAMI GMINA PORONIN MIKROREGION BARANEC"
2012-03-20
Folder opisujący atrakcje turystyczne, kulturowe oraz tradycje gminy Poronin oraz Mikroregionu Baranec powstał w ramach realizacji mikroprojektu pt."Ponad granicami Gmina Poronin Mikroregion Baranec". Beneficjentem projektu była Gmina Poronin.
Folder pt."PRZENIKANIE KULTUR: POLSKO-SŁOWACKA WYMIANA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH"Folder pt."PRZENIKANIE KULTUR: POLSKO-SŁOWACKA WYMIANA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH"
2012-03-20
Folder jest jednym z efektów realizacji mikroprojektu pt. "Przenikanie kultur: polsko-słowacka wymiana środowisk twórczych", polegającego na wspólnej organizacji cyklu imprez kulturalnych, którego Beneficjentem było Miasto i Gmina Szczawnica.
Album pt. "SZCZAWNICA I PIENINY. TATRY BIELSKIE I BIAŁA SPISKA"Album pt. "SZCZAWNICA I PIENINY. TATRY BIELSKIE I BIAŁA SPISKA"
2012-03-20
Album pt. "Szczawnica i Pieniny". Tatry Bielskie i Biała Spiska" powstał w ramach mikroprojektu pt. "Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym". Projekt wdrażany był przez Miasto i Gminę Szczawnica.
Książka pt. "OPOWIEŚCI O ROŚLINACH PIENIN"Książka pt. "OPOWIEŚCI O ROŚLINACH PIENIN"
2012-03-20
Publikacja, będąca jednym produktów mikroprojektu pt. "Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym", prezentuje unikatową roślinność Pienin. Beneficjentem projektu było Miasto i Gmina Szczawnica.
Folder pt. "SZCZAWNICA, BIAŁA SPISKA"Folder pt. "SZCZAWNICA, BIAŁA SPISKA"
2012-03-20
Folder pt. "Szczawnica, Spiska Biała" to ostatnia z publikacji wydanych przez Miasto i Gminę Szczawnica w ramach mikroprojektu pt. "Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym ".
Folder pt. "JAK BARDZO JESTEŚMY DO SIEBIE PODOBNI GORLICE-BARDEJOV"Folder pt. "JAK BARDZO JESTEŚMY DO SIEBIE PODOBNI GORLICE-BARDEJOV"
2012-03-20
Folder został wydany w ramach mikroprojektu pt. "Jak bardzo jesteśmy do siebie podobni Gorlice-Bradejov" realizowanego przez Gorlickie Centrum Kultury.
Prezentacja DVD pt. "JAK BARDZO JESTEŚMY DO SIEBIE PODOBNI GORLICE-BARDEJOV"Prezentacja DVD pt. "JAK BARDZO JESTEŚMY DO SIEBIE PODOBNI GORLICE-BARDEJOV"
2012-03-20
Prezentacja DVD jest jednym z produktów mikroprojektu pt. "Jak bardzo jesteśmy do siebie podobni Gorlice-Bardejov", którego Beneficjentem było Gorlickie Centrum Kultury.
Broszura pt."PIENIŃSKA PĘTLA"Broszura pt."PIENIŃSKA PĘTLA"
2012-03-20
Gmina Czorsztyn realizując projekt pt. "Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr „Pienińska Pętla” –opracowanie dokumentacji technicznej" przygotowała broszurę informacyjno-promocyjną pt. "Pienińska Pętla".
Folder pt. "POZNAWANIE SIĘ I INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTW „MAŁYCH OJCZYZN” POGRANICZA..."Folder pt. "POZNAWANIE SIĘ I INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTW „MAŁYCH OJCZYZN” POGRANICZA..."
2012-03-20
Folder wydany przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach stanowi podsumowanie mikroprojektu pt. "Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko – słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru".
Publikacja pt. "PODRÓŻ  KULINARNA Z NOWEGO TARGU DO KIEŻMARKU. MEANDRY SMAKÓW..."Publikacja pt. "PODRÓŻ KULINARNA Z NOWEGO TARGU DO KIEŻMARKU. MEANDRY SMAKÓW..."
2012-03-20
Publikacja pt. "Podróż kulinarna z Nowego Targu do Kieżmarku. Meandry smaków pogranicza polsko-słowackiego" jest owocem realizacji mikroprojektu pt. "Nowy Targ-Kieżmark transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej". Beneficjentem projektu było Miasto Nowy Targ.
Mapa pt. "NOWY TARG. MIASTO ZE SMAKIEM-KULINARNA PODRÓŻ PO STOLICY PODHALA"Mapa pt. "NOWY TARG. MIASTO ZE SMAKIEM-KULINARNA PODRÓŻ PO STOLICY PODHALA"
2012-03-20
W ramach projektu pt. "Nowy Targ-Kieżmark transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej" Miasto Nowy Targ wydało również mapę pt. "Nowy Targ. Miasto ze smakiem-kulinarna podróż po stolicy Podhala".
Ulotka pt. "NOWY TARG. PRZYJAZNE MIASTO"Ulotka pt. "NOWY TARG. PRZYJAZNE MIASTO"
2012-03-20
Ulotka jest jednym z produktów mikroprojektu pt." Nowy Targ-Kieżmark transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej" wdrażanego przez Miasto Nowy Targ.
Wideo-prezentacja pt. "PODRÓŻ KULINARNA Z NOWEGO TARGU DO KIEŻMARKU"Wideo-prezentacja pt. "PODRÓŻ KULINARNA Z NOWEGO TARGU DO KIEŻMARKU"
2012-03-20
Wideo-prezentację opracowano w ramach mikroprojektu pt. "Nowy Targ-Kieżmark transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej", którego realizatorem było Miasto Nowy Targ.
Folder pt. "TATRY ZAPRASZAJĄ"Folder pt. "TATRY ZAPRASZAJĄ"
2012-03-20
W folderze wydanym w ramach mikroprojektu pt. "Tatry zapraszają!" przez Tatrzańską Agencje Rozwoju Promocji i Kultury zawarte są informacje o tradycjach i kulturze góralskiej oraz o unikalnej tatrzańskiej przyrodzie.
Folder pt. "SZLAK GÓRAL-SKI"Folder pt. "SZLAK GÓRAL-SKI"
2012-03-20
Prezentowany folder zawiera opis Szlaku Góral-Ski wraz z ciekawymi obiektami stanowiącymi atrakcje turystyczne Podtatrza. Folder opracowano w ramach mikroprojektu pt. "Szlak Góral-Ski", na realizację którego dofinansowanie z EFRR otrzymała Tatrzańska Agencja Promocji, Rozwoju i Kultury.
Folder pt. "INTEGRACJA REGIONALNA GMIN POGRANICZA..."Folder pt. "INTEGRACJA REGIONALNA GMIN POGRANICZA..."
2012-03-20
Folder wydany przez Gminę Jodłownik przedstawia charakterystykę partnerskich gmin tj. Gminy Jodłownik oraz Obec Vitanova. Folder został wydany w ramach projektu pt. "Integracja regionalna gmin pogranicza polsko-słowackiego – Jodłownik i Vitanova ".
Ulotka pn. "ZAKOPANE"Ulotka pn. "ZAKOPANE"
2012-03-20
Ulotkę opracowano w trakcie realizacji mikroprojektu pt. "„TATRA-INFO” - system wymiany informacji turystycznej Podhale – Liptów", którego Beneficjentem było Biuro Promocji Zakopanego.
Folder pt. "ZAKOPANE-LIPTÓW"Folder pt. "ZAKOPANE-LIPTÓW"
2012-03-20
Biuro Promocji Zakopanego realizując mikroprojekt pt. „TATRA-INFO” - system wymiany informacji turystycznej Podhale – Liptów" przygotowało folder pt. "Zakopane-Liptów".
Materiały szkoleniowe wydane w ramach projektu pt."WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE..."Materiały szkoleniowe wydane w ramach projektu pt."WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE..."
2012-03-20
Publikacja wydana w ramach mikroprojektu "Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna" przez Ochotniczą Straż Pożarną w Muszynie stanowi zbiór materiałów szkoleniowych m.in. z zakresu działań przeciwpowodziowych.
Publikacja pt. "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA SŁOWACJI"Publikacja pt. "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA SŁOWACJI"
2012-03-20
Poradnik pt. "Działalność gospodarcza na Słowacji" jest jednym z produktów mikroprojektu pt. "Przedsiębiorczość bez granic!" zrealizowanego przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.
Publikacja pt."OBCHODOVAT V POL'SKU"Publikacja pt."OBCHODOVAT V POL'SKU"
2012-03-20
Publikacja pt. "Obchodovat v Pol’skú" to kolejny z produktów mikroprojektu pt. "Przedsiębiorczość bez granic!". Beneficjentem projektu był Nowosądecki Inkubator Przedsiebiorczości.
Publikacje wydane w ramach mikroprojektu  pt. „MUZYKA NA SZCZYTACH”Publikacje wydane w ramach mikroprojektu pt. „MUZYKA NA SZCZYTACH”
2012-03-20
Realizując mikroprojekt pt. „Muzyka na Szczytach - Festiwal Artystyczny w Zakopanem Stowarzyszenie im. M. Karłowicza wydało m.in. książeczkę festiwalową, wystawy instrumentów muzycznych oraz płytę CD.
Album pt. "JAN PAWEŁ II POD TATRAMI. PIELGRZYMKI DO POLSKI I NA SŁOWACJĘ 1979-2002"Album pt. "JAN PAWEŁ II POD TATRAMI. PIELGRZYMKI DO POLSKI I NA SŁOWACJĘ 1979-2002"
2012-03-20
Album pt. "Jan Paweł II pod Tatrami. Pielgrzymki do Polski i na Słowację 1979-2002" został wydany w ramach mikroprojektu pt. "Pielgrzymki Jana Pawła II Pod Tatrami w Polsce i na Słowacji " wdrażanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.
Publikacja pt. "SZLAK SPISKO-SĄDECKI..."Publikacja pt. "SZLAK SPISKO-SĄDECKI..."
2012-03-20
Publikacja pt. "Szlak spisko-sądecki. Szkic ze wskazaniem na źródła do Spisza i zamków Lubowla, Podoliniec, Nowy Sącz i Czorsztyn" została opracowana w ramach mikroprojektu pt. "Sądecko – Spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad" zrealizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
Rocznik POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2008-2009Rocznik POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2008-2009
2012-03-19
Najnowsze wydanie dwujęzycznego rocznika "Pogranicze Polsko-Słowackie" stanowi podsumowanie i prezentację rezultatów piętnastoletniej transgranicznej współpracy Euroregionu „Tatry”. Rocznik został przygotowany i wydany w ramach projektu pt. "15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”.
Film pt. "ŁĄCZĄ NAS TATRY"Film pt. "ŁĄCZĄ NAS TATRY"
2012-03-19
Dokumentalny film pt. "Łączą nas Tatry" to nie tylko kompendium wiedzy o działalności Euroregionu „Tatry” i różnorodnych rezultatach piętnastoletniej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry”. Jest on również wędrówką po polsko-słowackim pograniczu i rozpościerających się wokół Tatr historyczno-geograficznych krainach: Podhalu, Orawie, Spiszu, Liptowie i ziemi sądeckiej. Przybliża i przypomina o niezwykłej różnorodności i bogactwie przyrody, kultury, tradycji i historii tego obszaru. Film powstał w ramach mikroprojektu pt. "15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry"".
Mapa EUROREGIONU "TATRY"Mapa EUROREGIONU "TATRY"
2012-03-19
Poszerzone i poprawione wydanie mapy turystycznej Euroregionu „Tatry” w skali 1:175.000. Na jej odwrocie zamieszczono informacje o wszystkich 31 polskich i 109 słowackich jednostkach samorządowych – powiatach, miastach, gminach i wsiach, będących w 2010 roku członkami Euroregionu „Tatry”. Mapa wydana została w ramach mikroprojektu pt. "15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”.