Poniedziałek, 27 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Najważniejsze obowiązujące przepisy krajowe

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych dot. podwyższenia progów
2014-04-03
W dniu 1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotycząca podniesienia progu stosowania ustawy Pzp oraz wprowadzenia zmian uwzględniających specyfikę działalności naukowo-badawczej i kulturalnej. Ustawa wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2014 r.
Zmiana średniego kursu złotego stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
2014-01-02
Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249.
Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów
2013-12-31
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych dot. podwykonawstwa
2013-12-27
W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych. Ustawa weszła w życie w dniu 24 grudnia 2013 r.
Jednolity tekst ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ogłoszony w Dz.U. z 2013 r. poz. 907
2013-09-11
Związek Euroregion "Tatry" informuje, że w dniu 9 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów EWT 2007-2013
2013-03-26
Informujemy, że w dniu 19 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013.
Wyższe diety za delegacje służbowe
2013-02-06
Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał Rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
Nowelizacja tzw. "Taryfikatora"
2012-12-04
Związek Euroregion "Tatry" informuje, że od dnia 15 listopada 2012 r. obowiązuje znowelizowana wersja dokumentu pn. "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE" (tzw. "Taryfikatora").
Zmiana średniego kursu złotego stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
2012-02-03
Informujemy, że zgodnie z "Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych" średni kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196.
Jednolity tekst ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2010-07-08
Informujemy, że już obowiązuje jednolity tekst ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ogłoszony w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 759