Czwartek, 25 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność  wydatków2016-08-23
W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na pytania Związku Euroregionu "Tatry"  związane z kwalifikowalnością wydatków: 

"Szanowny Panie Dyrektorze, 

Uprzejmie informuję, że pkt. 8 przykładowego katalogu wydatków niekwalifikowalnych w rozdziale 4.2.4 otrzymuje brzmienie: 

8) wydatki na wynagrodzenia lub honoraria dla artystów i twórców zawodowych niezwiązane z wykonywaniem lub tworzeniem sztuki zorientowanej na krzewienie dziedzictwa kulturowego pogranicza  (np.: muzycy, twórcy ludowi, lokalne zespoły pieśni i tańca), tradycyjnych rzemiosł i rękodzieła (np.: rzeźbiarze, malarze), 

W związku z powyższym poniżej przedstawiam odpowiedzi na przesłane przez Pana pytania dot. kwalifikowalności wydatków 

- czy możliwym jest i będzie wydatkiem kwalifikowanym zamówienie utworu muzycznego u kompozytora/eksperta? 

odp. wydatek należy uznać za kwalifikowalny jeżeli będzie związany z wykonywaniem lub tworzeniem sztuki zorientowanej na krzewienie dziedzictwa kulturowego pogranicza (Spełnienie celów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja) 

-jak rozpatrywana będzie kwestia praw autorskich do tego utworu ? – prawa autorskie wraz z utworem zostaną przekazane w całości na rzecz wnioskodawcy (np. muzeum) 

odp. koszty  zakupu lub amortyzacji środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełnione są warunki określone w rozdziale 4.3.5 podręcznika beneficjenta 

- czy w związku  z zapisem dot. kwalifikowalności wydatków obejmujących artystów tworzących sztukę zorientowaną na krzewienie dziedzictwa kulturalnego związanego z pograniczem i jego historią (np. muzycy) możliwe jest sfinansowane ze środków programu koncertów muzyki poważnej inspirowanych kulturą ludową, których autorem jest Karol Szymanowski artysta, związany i mieszkający w Zakopanem i inspirujący się tamtejszym folklorem w wykonaniu artystów profesjonalnych? 

odp. w związku ze zmianami zapisów w podręczniku beneficjenta, wydatek należy uznać za kwalifikowalny 
  
- czy istnieje możliwość sfinansowania koncertów mieszanych ? – studenci oraz profesjonalni artyści w charakterze wykładowców (publiczne warsztaty muzyczne) 

odp. w związku ze zmianami zapisów w podręczniku beneficjenta, wydatek należy uznać za kwalifikowalny jeżeli będzie związany z wykonywaniem lub tworzeniem sztuki zorientowanej na krzewienie dziedzictwa kulturowego pogranicza (Spełnienie celów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja) 
  
Pozdrawiam, 
Krzysztof Baran 
  
Wydział Zarządzania Finansowego 
Departament Współpracy Terytorialnej 
Ministerstwo Rozwoju 
tel. 22 273 81 26 
  
Financial Management Unit 
Territorial Cooperation Department 
Ministry of Economic Development 
tel. + 48 22 273 81 26 
Krzysztof.Baran@mr.gov.pl 
www.mr.gov.pl  "