Sobota, 06 czerwca 2020 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI POLSKO-SŁOWACKICH..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT.  WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI POLSKO-SŁOWACKICH Z ZACHOWANIEM WARTOŚCI KULTUROWYCH REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH

BENEFICJENT: Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum w Muszynie
PARTNER SŁOWACKI: Gymnázium Leonarda Stöckela
OKRES REALIZACJI: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  45.619,80 € w tym dofinansowanie z EFRR: 38.776,83 €

Celem projektu było stworzenie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów na terenach przygranicznych pomiędzy polską i słowacką młodzieżą i nauczycielami z Gimnazjum Leonarda Stockela w Bardejovie i Gimnazjum w Muszynie. Założeniem projektu była zmiana postaw młodych ludzi w stosunku do ich rówieśników z terenu pogranicza poprzez poznanie języka, historii i kultury Polski i Słowacji.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Kurs języka słowackiego
Przeprowadzono 60 godzinny kurs języka słowackiego, które były prowadzone w pracowni językowe z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych tj. interaktywnego ekranu dotykowego współpracującego z laptopem i projektorem zakupionych w ramach mikroprojektu.II.  Wyjazd polskich i słowackich nauczycieli do Zakopanego
W marcu 2010r. odbył się 3 - dniowy wyjazd grupy polskich i słowackich nauczycieli do Zakopanego połączony z tandemiczną nauką języka polskiego i słowackiego w wymiarze 15 godzin.III.  Polsko-słowackie warsztaty filmowe oraz warsztaty historyczne
W kwietniu 2010r. przeprowadzono polsko-słowackie warsztaty filmowe dla uczniów w Nowym Sączu oraz warsztaty  historyczne pt. Historia i tradycje regionalne Słowacji.IV.  Zorganizowanie w Muszynie ogólnodostępnej imprezy plenerowej pod nazwą – Muszyńsko-Baredejovskie granie – muszyńsko-bardejowskie smaki
Impreza odbyła się w dniu 22.08.2010 r.

V.    Wakacyjna Szkoła językowa
W lipcu 2010 roku odbyła się w Zakopanem Wakacyjna szkoła językowa. Był to 12 dniowy wyjazd młodzieży z Słowacji i Polski (40 uczniów) do Zakopanego połączony z nauką języka.

  

VI.    Wydanie albumu
Album wydano we wrześniu 2010 r.Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.wpss.muszyna.pl