Wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Szkolenia dla beneficjentów trzeciego naboru

Szkolenia dla beneficjentów  trzeciego naboru2013-02-27
W dniu 21.02.2013 r. w Nowym Targu oraz w dniu 25.02.2013 r. w Nowym Sączu zorganizowano szkolenia dotyczące rozliczania mikroprojektów. Szkolenia  skierowane były do beneficjentów, których mikroprojekty zostały zatwierdzone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (III oś priorytetowa). W trakcie szkoleń przybliżono procedury realizacji projektów, prawidłowego wypełnienia raportu z postępu realizacji mikroprojektu oraz zasady kontroli i wypłacania środków. Ponadto podczas szkolenia przedstawiono aktualne na rok 2013 możliwości wsparcia z funduszy europejskich na realizację planowanych zadań. W szkoleniach uczestniczyło łącznie ponad  60 osób. Poniżej zamieszczamy prezentacje ze szkoleń.

Organizatorami szkoleń były Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Nowym Targu i w Nowym Sączu oraz Związek Euroregion „Tatry”. Fotografie pochodzą z archiwum Euroregionu „Tatry”.