Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie trzeciego naboru mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013

Ogłoszenie trzeciego naboru mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-20132012-06-01
Związek Euroregion "Tatry" informuje, że dnia 1 czerwca 2012 r. ogłoszony został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 -2013. Dostępna kwota wsparcia z EFRR dla podmiotów składających wnioski do biura Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu wynosi  ok. 2 mln euro. Najbliższe posiedzenie Podkomitetu Monitorującego, podczas którego rozpatrywane będą  wnioski złożone w terminie do 31 lipca 2012 roku do godziny 15.00, planowane jest  w październiku 2012 roku.

Przypominamy, że  XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" poparł preferowanie przez Związek Euroregion „Tatry”  w trzecim  naborze realizacji mikroprojektów:
  • o wyraźnym wpływie transgranicznym, przynoszących trwałe efekty oraz wykazujących autentyczne zaangażowanie partnera zagranicznego w realizacji zaplanowanych działań,
  • dotyczących działań z dziedziny turystyki i ochrony środowiska (szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.), 
  • wspierających równe szanse grup marginalizowanych społecznie.
Poniżej zamieszczone zostały dokumenty obowiązujące wnioskodawców trzeciego naboru mikroprojektów.