Środa, 19 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

Kwalifikowalność wydatków
Kwalifikowalność  wydatków2016-08-23 // Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
Aktualizacja Instrukcji Użytkownika Generatora Wniosków i Rozliczeń w ramach I naboru
Aktualizacja Instrukcji Użytkownika Generatora Wniosków i Rozliczeń w ramach I naboru2016-08-18 // Informujemy, że została zaktualizowana Instrukcja użytkownika Generatora wniosków i rozliczeń. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Witamy na stronie Związku Euroregion "Tatry", która została wykonana w ramach projektu parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013. Euroregion "Tatry" jako jeden z pięciu podmiotów zarządza mikroprojektami dzięki finansowemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Celem strony jest promowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu dotyczącej wsparcia polsko-słowackich inicjatyw lokalnych zwanych mikroprojektami.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu, jego źródeł finansowania, obszaru i zakresu wsparcia oraz z zasadami aplikowania o dofinansowanie mikroprojektów, podstawowymi dokumentami regulującymi ich wdrażanie, procedurami rozliczania projektów.
Adobe Flash - Install